Welcome sa KAMITO.org

Ang aming layunin para sa site na ito ay ang lumikha ng isang bagay na may kinalaman sa aming mga kapwang tao may kapansanan (PWD) at senior citizens. Alam namin na ang kapansanan ay hindi isang malayong posibilidad, kundi isang katotohanan na maaaring makaapekto sa sinuman anumang oras. Maaari isipin ng ibang tao na ligtas sila mula sa mga aksidente, sakit, o kapintasan sa kapanganakan, ngunit hindi kailanman makakasiguro. Walang makakatakas sa pagtanda. Tumingin na lang tayo sa mga matatanda sa paligid natin. Ilan sa kanila ang nahihirapan sa paningin, pandinig, paggalaw, o kognitibong isyu (ulyanin, makakalimutin)? Ilan sa kanila ang nagdurusa mula sa rayuma, problema sa puso, demensya, o iba pang mga kondisyon?

“Nag-iisip pa rin kami kung ano ang gagawin namin sa website na ito, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga ideya. Bukas kami sa anumang bagay, kahit na ito ay baliw o kakaiba. Ang pinakamasama naming masasabi ay hindi. Kaya magpatuloy ka at hayaan ang iyong imahinasyon na tumakbo nang malaya! At huwag kalimutang punan ang form sa ibaba. Pinapahalagahan namin ang iyong puna.”

Leave a Reply