Paano makakatulong ang website at online resume sa mga PWDs at Senior Citizens?

Bukod sa pagkakaroon ng online resume, tayong may mga kapansanan at senior citizens ay maaaring makabenepisyo sa pagkakaroon ng ating sariling website. Sa pamamagitan ng ating sariling website, maaari tayong magbenta ng mga produkto at serbisyo online, makisali sa mga online side hustle tulad ng affiliate marketing at drop shipping, at samantalahin ang iba pang mga oportunidad.

How Having an Online Resume and Personal Website Benefits People with Disabilities and Senior Citizens

Learn how having an online resume and personal website can benefit people with disabilities and senior citizens in terms of visibility, accessibility, narrative control, and networking. Plus, discover how to use your own website to sell products and services online, engage in online side hustles, and showcase your skills and expertise.