Paano makakatulong ang website at online resume sa mga PWDs at Senior Citizens?

Bukod sa pagkakaroon ng online resume, tayong may mga kapansanan at senior citizens ay maaaring makabenepisyo sa pagkakaroon ng ating sariling website. Sa pamamagitan ng ating sariling website, maaari tayong magbenta ng mga produkto at serbisyo online, makisali sa mga online side hustle tulad ng affiliate marketing at drop shipping, at samantalahin ang iba pang mga oportunidad.

Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano makakatulong ang pagkakaroon ng online resume at personal website sa mga ating may mga kapansanan (PWDs) at senior citizen (SCs) sa aspeto ng networking (who do you know), visibility (makilala tayo ng panglawakan), accessibility (pwede tayong ma-qualify o ma-access un ibang mga oportunidad na pwede nating gawin), at narrative control.

Bukod dito, malalaman din natin kung paano gamitin ang ating sariling website upang magbenta ng mga produkto at serbisyo online, makisali sa mga online side hustle, at ipakita ang iyong mga kakayahan at kaalaman (knowledge and skills). Ang pagkakaroon ng online resume at personal website ay isang matalinong hakbang para sa sinumang nais umunlad ang kanilang buhay. Ke sa paghahanap ng trabaho online o pag-uumpisa ng ating negosyo sa internet.

Gayunpaman, para sa mga taong may kapansanan (PWD) at senior citizen (SC), ang pagkakaroon ng online presence ay maaaring magbigay ng mas maraming benepisyo.

Visibility:

Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagkakaroon ng online presence ay ang pagtaas ng iyong visibility (online presence) sa mga potensyal na employer at kliyente. Sa pamamagitan ng paglikha ng online resume o personal website, maaari natin ipakita ang ating mga kaalaman (knowledge), kasanayan o kakayahan (skills), karanasan (experience), at tagumpay (accomplishment) sa mas malawak na madla. Maaari din gumamit ng mga keyword, SEO technique, at social media upang i-optimize ang ating online presence at umangat sa mga search engine. Sa ganitong paraan, maaari tayong magpakilala sa iba at madagdagan ang ating mga pagkakataon na mapansin ng mga recruiter at hiring manager.

Networking:

Sa wakas, ang pagkakaroon ng online presence ay nagbibigay din ng mas maraming oportunidad para sa networking (pakikipag kaibigan; pagkakaroon ng connection). Alam nating lahat un gaano ka-powerful ang “who do you know” system sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa iba sa ating larangan o industriya sa pamamagitan ng social media o iba pang online platform, maaari nating palawakin ang ating professional network at malaman ang mga bagong trabahong oportunidad. Maaari din sumali sa mga online community, forum, group, blog, podcast, webinar, event, course, at iba pang mga mapagkukunan na kaugnay ng ating mga interes o layunin. Sa pamamagitan ng networking online, maaari tayong bumuo ng mga relasyon sa mga kaparehong may parehong interes o layunin na maaaring sumuporta sa atin, magturo sa atin, magrekomenda sa atin, o makipagtulungan sa atin.

Accessibility:

Isa pang benepisyo ng pagkakaroon ng online presence ay ang pagpapabuti ng ating accessibility sa mga potensyal na employer at kliyente. Ang online resume o personal website ay maaaring idisenyo upang maging accessible sa mga taong may kapansanan. Ibig sabihin nito, ang nilalaman ay madaling ma-access at maintindihan ng mga taong may problema sa paningin, pandinig, o iba pang kakulangan. Maaari mong gamitin ang mga tampok tulad ng alt text, caption, transcript, contrast setting, font size, at navigation option upang gawing accessible ang ating online presence. Sa pamamagitan ng paggawa ng ating online presence na accessible, maaari natin tiyakin na ang mga potensyal na employer at kliyente ay makaka-access at makakaunawa sa impormasyon na ibinibigay natin.

Narrative Control:

Ang pagkakaroon ng online presence ay nagbibigay din sa atin ng mas malaking kontrol sa ating narrative. Sa pamamagitan ng online resume o personal website, maaari tayong bigyang-diin ang ating mga kalakasan (skills) at tagumpay (accomplishment), at magbigay ng mas kumpletong larawan ng ating kakayahan. Maaari din gumamit ng mga storytelling technique, testimonial, portfolio, case study, award, certification, at iba pang elemento upang mapalakas ang ating credibility at authority. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malaking kontrol sa ating narrative, maaari nating ipresenta ang ating sarili sa pinakamagandang paraan sa mga potensyal na employer at kliyente.

Conclusion:

Ang pagkakaroon ng online resume at personal website ay maaaring magbigay ng ilang mga benepisyo para sa ating mga PWDs at senior citizens. Ang mga tools na ito ay makakatulong na mapataas ang visibility, mapabuti ang accessibility, magbigay ng mas malaking kontrol sa ating narrative, at mag-alok ng mga oportunidad para sa networking.

Bukod sa pagkakaroon ng online resume, tayong may mga kapansanan at senior citizens ay maaaring makabenepisyo sa pagkakaroon ng ating sariling website. Sa pamamagitan ng ating sariling website, maaari tayong magbenta ng mga produkto at serbisyo online, makisali sa mga online side hustle tulad ng affiliate marketing at drop shipping, at samantalahin ang iba pang mga oportunidad.

Click here for English translation of this post

Leave a Reply